Kontakt
Dane teleadresowe
Vipservice sp. z o.o.
ul. Ks. Skorupki 62
05-091 Ząbki
Biuro
tel. +48 22 400 70 70
tel. +48 22 400 33 66
e-mail: info@vipservice.com.pl

Magazyn:
ul. Chełmżyńska 180A
04-464 Warszawa
NIP: 952-198-25-71
REGON: 140324010
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy
KRS 0000244730
Kapitał zakładowy: 51.000 zł
Dział Handlowy
e-mail: info@vipservice.com.pl
tel. kom. + 48 664 989 100
Sławomir Zieliński
e-mail: szielinski@vipservice.com.pl
tel. kom. + 48 604 574 069
Napisz do nasPrzepisz kod: Przeładuj